[[Indholdsfortegnelse]]
 

Pirateri og nabohjælp.

Ca. 281 ord.

Det irriterer mig hver gang jeg hører begrebet piratsoftware. Udtrykket bruges om kopiering af software, der ikke er autoriseret. Men pirater har intet med uautoriseret kopiering at gøre.

Pirater hedder også sørøvere, og det er netop det de er: røvere. Røvere er nogen, der udfører tyveri. De straffes efter Staffelovens §276:

§ 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

Der skal altså være tale om en rørlig ting for at man kan tale om tyveri. Det er der ikke tale om, når man tager en kopi af software. Software er information og er ikke en rørlig ting. Når der tages uautoriserede kopier, vil det være langt mere korrekt at kalde nabohjælpskopier. Ofte er der nemlig tale om, at nogen, der tager en kopi til andre, som de kender. Nabohjælpskopiering er dog ikke så ladet et udtryk som piratkopiering.

Ønsker man hverken bruge et positivt ladet og korrekt udtryk eller et forkert og negativt ladet udtryk, så kan man kalde nabohjælpskopier for:

  • uautoriseret kopiering
  • ophavsretsmæssig krænkelse
Begge dele er korrekte betegnelser og ikke misvisende.

Hvorvidt det er etisk uforsvarligt at forbyde naboer at hjælpe hinanden skal jeg ikke tage stilling til, men hvis man vælger at kalde nabohjælpskopier for piratkopier opnår man kun een ting: At få en debat, der afsporet fra allerførste færd.

Se også

Idetyveri og idesammenfald

Sidst ændret Sat Aug 30 13:05:25 2003