[[Indholdsfortegnelse]]
 

Idetyveri og idesammenfald.

Ca. 295 ord.

Det irriterer mig hver gang jeg hører begrebet idetyveri eller tyveri af ideer. Udtrykket bruges om patentkrænkelser, om inspiration og uretmæssig kopiering af andres ideer. Tyveri straffes efter Staffelovens §276:
§ 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

Der skal altså være tale om en rørlig ting for at man kan tale om tyveri. Det er der ikke tale om, hverken når man krænker et patent, lader sig inspirere eller uretmæssigt kopierer andres ideer. Ideer er information og er ikke en rørlig ting.

Når der tale om krænkelse af et patent vil det (inden for software) være langt mere korrekt at kalde det idesammenfald. Ofte er der nemlig tale om, at nogen uafhængigt har fået den samme ide. Idesammenfald er dog ikke så ladet et udtryk som idetyveri. Ønsker man hverken bruge et positivt ladet og korrekt udtryk (idesammenfald) eller et forkert og negativt ladet udtryk (idetyveri), så kan man kalde idesammenfald for patentkrænkelse.

Når der er tale om inspiration, så kan man kalde det netop det: Inspiration.

Når der er tale om uretmæssig kopiering af andres ideer, så kan man kalde det industrispionage eller overtrædelse af en hemmeligholdelsesaftale.

Hvorvidt det er etisk uforsvarligt at kopiere ideer skal jeg ikke tage stilling til, men hvis man vælger at kalde idesammenfald, inspiration og industrispionage for idetyveri opnår man kun een ting: At få en debat, der afsporet fra allerførste færd.

Se også

Pirateri og nabohjælp

Sidst ændret Sat Aug 30 13:05:13 2003