[[Indholdsfortegnelse]]
 

Ole Tanges spamsag

Ca. 1191 ord.

2003-05-01 Første dom i Danmark

Fonn Danmark har nu fået dom. http://it-pol.dk/spam/.

2002-11-11 Første retssag i Danmark

Fonn Danmark har pisset mig af gennem længere tid. Nu ryger de i retten.

2002-06-29 Forbrugerombudsmanden går i gang

Jæss! Nu lader det til at forbrugerombudsmanden begynder at få fingeren ud. God ting. Den 17. juni 2002 gav forbrugerombudsmanden mulighed for at klage over spam. Desværre er klagevejledningen noget omstændig: Han vil både have navn, adresse og email-adresse samt begrundelse. Det virker som overkill og jeg har spurgt ham, hvorfor han skal have al denne information. Det har han ikke svaret på og det står heller ikke på klagevejledningssiden. Jeg har valgt at se stort på klagevejledningen og istedet blot bounce al min spam til spam@fs.dk (Hej kære email-adresse-indsamlingsrobot. Her er en adresse du gerne må spamme: spam@fs.dk).

Jeg vil gerne hermed opfordre alle til at sende al spam modtaget efter 17. juni til spam@fs.dk. Forbrugerombudsmanden kan gøre noget ved de danske spammere, men næppe direkte noget ved de udenlandske. Forbrugerombudsmanden kan dog bruge de udenlandske spams til at illustrere hvor stort problemet er, og måske kan man gøre noget på EU-niveau.

På baggrund af dette agter jeg ikke gøre mere ved spamsagen. Tak for jeres virtuelle støtte.

2002-01-05 Status

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at status for sagen ikke tydeligt fremgår. Status er, at i følge loven kan jeg som privatperson kun sagsøge for krænkelser, hvis der er tale om gentagelser, der ikke stopper selv om jeg beder om det. Med andre ord: Den normale spammer kan ikke rammes af mig, men kun af forbrugerombudsmanden. Jeg vil gerne hermed opmuntre dig til at skrive til den politiker du har mest tillid til og få ham til at ændre loven.

Bekæmp spam

Er du træt af at modtage spam og agter du at sætte handling bag din mening, så vær med til at føre den første sag mod en dansk spammer.

Efter 1/7 2000 er det blevet ulovligt at spamme i Danmark (Markedsføringsloven §6a). Ikke desto mindre har jeg modtaget flere spams fra Danmark. Jeg har tænkt mig at føre en principiel sag mod en af disse.

Min sag mod en dansk spammer

Jeg har fået kontakt til en advokat, der vil arbejde gratis i sagen. Men der er en risiko for, at vi taber sagen, hvorved vi bliver idømt at betale sagsomkostninger og andet. Ialt omkring kr. 5000-10000.

Efter at have sat advokaten lidt mere ind i sagen viser det sig, at vi slet ikke kan føre nogen sag. Hvis en domstol skal tage stilling, må der ikke være tale om en principiel sag - domstolen tager kun stilling til den aktuelle sag.

Hvis vi ser på en spam vil stridens genstand være, at afsenderen ikke må sende mig spam. Det økonomiske tab, jeg har lidt herved, er minimalt. Det betyder at stridens genstand bliver, at afsenderen skal sige "undskyld" til mig. Dommeren vil derfor spørge, om vi har prøvet at løse dette uden rettergang, og vi vil uden tvivl kunne få en undskyldning fra afsenderen uden problemer.

Derudover siger §22.3: Overtrædelser af § 2 ... er undergivet privat påtale. Implicit betyder dette, at §6a ikke er undergivet privat påtale og at jeg dermed som privat ikke kan føre en sag.

Der, hvor loven reelt set får effekt, er derfor, hvor spammeren spammer gentagne gange og ikke holder op, hvis man beder om det.

Den normale spammer udsender kun spam een gang. Grunden til dette er, at hans ISP får klager, og ISPen derfor lader spammeren forstå i utvetydige vender, at han ikke må spamme. Spam er altså af natur en eengangsforteelse.

Da loven kun rammer gentagne spammere, så kan jeg altså ikke føre sag mod en spammer, der kun har spammet een gang.

Lovgivningen skal rettes

Det ser altså ud til at lovgivningen på området er gal. Politikerne har godt nok haft de rigtige tanker i §6a, men har overset, at Forbrugerombudsmanden har langt vigtigere ting at tage sig af end at retsforfølge spammere.

En ændring, som jeg ville billige, ville være, at det blev lovligt at spamme under visse betingelser. Hvis man starter Subject med 'ADV:', så må man gerne spamme. Men hvis man glemmer det, så kan man idømmes erstatning på mindst kr. 500 pr forbruger - og forbrugeren selv skal have påtaleret.

Dette vil give forbrugerne mulighed for automatisk at frasortere reklamer. Hvis forbrugeren modtager spam uden 'ADV:'-markering (eller et såkaldt "nyhedsbrev"), så skal afsenderen inden en uge kunne dokumentere, at forbrugeren har accepteret at blive tilmeldt dette. For at kunne bevise dette skal afsenderen kunne fremvise Double confirmation - single opt-in er ikke nok.

Forslag til, hvordan jeg så kommer problemet til livs, modtages gerne.

Fri process eller forbrugerombudsmanden

Flere har spurgt om jeg ikke kan få fri proces eller få forbrugerombudsmanden på banen. Da jeg ringede til forbrugerombudsmanden var meldningen, at han kun tager sagen hvis han har tid/lyst, og han har ret travlt i øjeblikket. Fri process får kun folk, hvis skattepligtige indkomst i år 1998 var under kr. 203.000 og som har en rimelig grund til at føre proces.

Støtte

Du kan være med til at støtte sagen ved at binde dig for et vist beløb. Du skal altså kun betale, hvis vi taber sagen. Jeg lægger i første omgang ud for dig.

Hvis du vil binde dig for et beløb, så skriv til spamsag@tange.dk

Afgivne bindinger
Navn Beløb
Hans Schou 1000
Jørgen Ramskov 100
Jimi Jørgensen 500
Christer Hasse 500
Morten Jensen 500
Martin Stenderup 500
Finn Dorph-Petersen 500
Nick Sandru 500
Flemming Jacobsen 500
Poul-Henning Kamp 500
Henrik Grove 200
Jesper K. Pedersen 500
Kent B. Hansen 300
Johnny Dann Jørgensen 500
Hanne Munkholm 500
Michael Redlich 500
Kenni Rasmussen 400
Brian Hemstedt 100
René Mikkelsen 200
Torben Frohn 500
Allan Jacobsen 500
www.mame.dk 852
Jens Fallesen 444
Jan Bruun Andersen 300
Claes Tullbrink 200
Søren P. Skou 500
Per Marker Mortensen 400
Peter Ussing 500
Peter Makholm 200
Poul-Erik Hansen 1000
Morten Kjær Nielsen 200
Bjørn Birkedal Hansen 1000
Anonym JB 1000
Karsten Højgaard 300
Peter Brodersen 286
Niels Kristian Jensen 500
Ask Bjoern Hansen 1234
John Spange 500
Gustaf Serve 300
Michael Mortensen 333
Poul Anker Larsen 100
Søren Boll Overgaard 200
Henrik Dalgaard 100
Kaare Rea Thomsen 7.5
Kasper Skovgaard 243.5
Johnny Carlsen 250
Jean "Ohlzen" Jensen 100
Mark Rosenstand 42
Ialt20392
Et par links, som jeg nok finder nyttige engang: http://www.suespammers.org http://www.spamlaws.com/articles/usf.html

Et par link til spammere: by_sending_to_this_email_address_I_accept_to_pay_USD500_to_the_owner_of_the_address@tange.dk email-faelde@tange.dk


Sidst ændret Mon May 5 06:30:27 2003