[[Indholdsfortegnelse]]
 

FAQ om fri og Open Source software

Ca. 1390 ord.

Hvad er fri software?

Fri software skal være udgivet under licensbetingelser, som opfylder følgende krav:
 • Friheden til at køre programmet til ethvert formål (frihed 0).
 • Friheden til at studere, hvordan programmet virker og forandre det til dine behov (frihed 1). Adgang til program-koden er en betingelse for dette.
 • Friheden til at redistribuere kopier, så du kan hjælpe din nabo (frihed 2).
 • Friheden til at forbedre et program og udgive dine forbedringer til offentligheden, så hele samfundet har gavn af det (frihed 3). Adgang til program-koden er en betingelse for dette.
Det er værd at bemærke, at der ikke er krav om, at fri software er gratis.

De fire K'er kan være en huskeregel på dansk. Med fri software har du friheden til at:

 • Køre programmet.
 • Kikke i programmets kildekode.
 • Kopiere programmet.
 • Kode programmets kildekode om.
På engelske kan FREE være en huskeregel: Free software gives you the freedom to:
 • Forward copies to anyone
 • Run the program
 • Examine the source code
 • Enhance the source code
Kilde: GNU.org

Hvad er Open Source software?

Begrebet 'Open Source software' blev opfundet fordi man på engelsk ikke har et ord som ene og alene betyder 'fri'. 'Free' betyder nemlig ofte gratis på engelsk, og det er ikke prisen, men friheden, der gør software fri. Da 'free software' på engelsk på chef-kontorerne altid blev opfattet som 'gratis software', og da gratis software på chef-kontorerne har (havde?) et dårligt ry, så valgte man at finde på et nyt udtryk, som gjorde sig bedre på chef-kontorerne - nemlig Open Source software.

Open Source software er simpelthen et markedsføringsudtryk for fri software og dækker præcis det samme.

Men udtrykket 'Open Source' giver desværre anledning til en anden misforståelse. Man forledes nemlig til at tro, at det er nok at kildekoden er tilgængelig. Men det er altså ikke tilfældet.

Kilde: OpenSource.org Bruce Perens

Open Source contra fri

Da der er misforståelsesproblemer ved hhv 'free' og 'Open Source', så bør du på dansk altid bruge udtrykket 'fri'. Det er entydigt og skaber ikke tvivl om, hvad du egentlig mener. Desuden er 'fri' et godt gammelt ord, som enhver ved, hvordan man skal bøje. Et illustrativt eksempel: "IBM Open Source-ede koden til programmet" contra "IBM gjorde koden til programmet fri". Dette gælder også for andre sprog, hvor der eksisterer et ord, som ene og alene betyder 'fri'.

På engelsk bør du bruge 'Open Source', hvis du taler med folk, som ikke ved hvad source er (og som derfor ikke kan misforstå det), men som måske har hørt om 'Open Source' i pressen. Ellers bør du benytte udtrykket 'free' - evt. med tilføjelsen 'free as in freedom - not free beer'.

Jeg troede, Open Source bare betød, at man har adgang til kildekoden.

På dansk er det lidt problematisk at udtrykket Open Source er slået an, for på dansk har vi ikke et problem med at kende forskel på 'fri' og 'gratis'. 'Open Source' derimod lider af samme problem på dansk som på engelsk: Man forledes til at tro, at det er nok, at kildekoden er tilgængelig.

Hvad er Closed Source software?

Ligesom 'Open Source' er tvetydig, så er 'Closed Source' det også. Det kan således betyde:
 1. Ufri software (både den, hvor sourcekoden er tilgængelig, og den, hvor sourcekoden ikke er tilgængelig). Dette er den udbredte betydning.
 2. Software, hvor sourcekoden ikke er tilgængelig. Det gør automatisk softwaren ufri og bliver dermed en en delmængde af betydning 1.
Da det meste ufri software ikke har sourcekode tilgængelig, så er tvetydigheden ikke så stor.

Hvad er leverandørejet software, bunden software og ufri software?

Det modsatte af fri software kaldes flere navne: leverandørejet software, bunden software og ufri software er blot nogle af navnene. Disse udtryk er entydige. Udtryk som Closed Source og kommerciel kan i visse situationer betyde det samme, men Closed Source og i særdeleshed kommerciel er tvetydige og bør undgås hvis man ønsker at udtrykke sig entydigt.

Hvad er kommerciel software?

Kommerciel software bruges i to betydninger:
 1. Erhvervsmæssig software: Dvs. software som der bliver betalt for. Softwaren kan være fri eller den kan være ufri. I denne betydning giver det mening at tale om kommerciel fri software.
 2. Modsætning til fri software: Dvs. ufri software. I denne betydning giver det ikke mening at tale om kommerciel fri software.
Skriver man en tekst, hvori man gerne vil skelne mellem kommerciel (i betydning 1) og ikke-kommerciel software, og man gerne vil undgå tvetydigheden, så kan man bruge 'erhvervsmæssig'/'ikke-erhvervsmæssig' istedet.

Skriver man en tekst, hvori man gerne vil skelne mellem kommerciel (i betydning 2) og fri software, kan man istedet benytte et af udtrykkene: leverandørejet software, bunden software og ufri software.

Er fri software gratis?

Som udgangspunkt: Nej. Men da enhver, der har softwaren, har friheden til at sælge kopier (evt. til kr. 0), så vil du ofte kunne finde nogen, som du kan få en kopi af. Nogle stiller endda softwaren gratis til rådighed via internettet.

En sælger må tage den pris, han selv ønsker (evt. kr. 0), for en kopi af fri software. Ingen kan tvinge ham til at give en kopi af fri software for mindre end den pris.

Det samme gælder for en programmør. Programmøren har blot den ekstra fordel, at kunden ikke kan få programmet andet sted, hvis det er programmøren, der har udviklet programmet. Kunden er altså tvunget til at betale den forlangte pris, hvis kunden ønsker programmet.

Hvis jeg bruger fri software, har jeg så ret til at få kildekoden?

Hvis du har købt noget fri software (evt. for kr. 0) og der ikke fulgte kildekode med, så har du ret til at få kildekoden. Hvis du ikke har denne ret, så er softwaren ikke fri (frihed 1 og 3). Du kan dog komme til at skulle betale et rimeligt gebyr for kopieringen af kildekoden. Et gebyr på over kr. 1000 vil yderst sjældent være rimeligt. Du må naturligvis sælge kildekoden til andre (evt. for kr. 0).

Hvis jeg kender nogen, der bruger fri software, har jeg så ret til at få en kopi?

Nej. Hvis du ikke selv har købt den fri software (evt. for kr. 0), men blot kender nogen, der har, så kan du ikke kræve at få en kopi af fri software. Du kan heller ikke kræve at softwaren ligger til fri download. Men hvis du har købt programmet uden kildekode (evt. for kr. 0), så har du ret til at få kildekoden med samt ret til at sælge en kopi (evt. for kr. 0) til andre, hvis du har lyst.

Er Microsoft Shared Source det samme som Open Source?

Microsoft Shared Source tillader ikke frit at redistribuere kopier og er derfor ikke fri. Da fri software og Open Source software er præcis det samme, så er Microsoft Shared Source heller ikke Open Source.

Er kodedeponering det samme som fri (Open Source) software?

Kodedeponering er når en leverandør lægger en kopi af kildekoden i et "pengeskab", som kun må åbnes af kunden under særlige omstændigheder (typisk hvis leverandøren i væsentlig grad misligholder kontrakten eller går konkurs).

Men kodedeponering giver sjældent kunden ret til at tage koden og gå til leverandørens en konkurrent og få videreudviklet der. Desuden er der set eksempler på, at kodedeponeringsaftaler bliver anulleret af konkursboets kurator, hvis leverandøren går konkurs.

Kodedeponering stiller altså kunden væsentligt dårligere end fri (Open Source) software.


Sidst ændret Thu Oct 13 23:53:55 2005