[[Indholdsfortegnelse]]
 

FAQ om fri og Open Source software

Ca. 684 ord.

Hvad er fri software?

Fri software skal være udgivet under licensbetingelser, som opfylder følgende krav:
  • Friheden til at køre programmet til ethvert formål (frihed 0).
  • Friheden til at studere, hvordan programmet virker og forandre det til dine behov (frihed 1). Adgang til program-koden er en betingelse for dette.
  • Friheden til at redistribuere kopier, så du kan hjælpe din nabo (frihed 2).
  • Friheden til at forbedre et program og udgive dine forbedringer til offentligheden, så hele samfundet har gavn af det (frihed 3). Adgang til program-koden er en betingelse for dette.
Det er værd at bemærke, at der ikke er krav om, at fri software er gratis.

Kilde: GNU.org

Hvad er Open Source software?

Begrebet 'Open Source software' blev opfundet fordi man på engelsk ikke har et ord som ene og alene betyder 'fri'. 'Free' betyder nemlig ofte gratis på engelsk, og det er ikke prisen, men friheden, der gør software fri. Da 'free software' på engelsk på chef-kontorerne altid blev opfattet som 'gratis software', og da gratis software på chef-kontorerne har (havde?) et dårligt ry, så valgte man at finde på et nyt udtryk, som gjorde sig bedre på chef-kontorerne - nemlig Open Source software.

Open Source software er simpelthen et markedsføringsudtryk for fri software og dækker præcis det samme.

Men udtrykket 'Open Source' giver desværre anledning til en anden misforståelse. Man forledes nemlig til at tro, at det er nok at kildekoden er tilgængelig. Men det er altså ikke tilfældet.

Kilde: OpenSource.org Bruce Perens

Open Source contra fri

Da der er misforståelsesproblemer ved hhv 'free' og 'Open Source, så bør du på dansk altid bruge udtrykket 'fri'. Det er entydigt og skaber ikke tvivl om, hvad du egentlig mener. Desuden er 'fri' et godt gammelt ord, som enhver ved, hvordan man skal bøje. Et illustrativt eksempel: "IBM Open Source-ede koden til programmet" contra "IBM gjorde koden til programmet fri". Dette gælder også for andre sprog, hvor der eksisterer et ord, som ene og alene betyder 'fri'.

På engelsk bør du bruge 'Open Source', hvis du taler med folk, som ikke ved hvad source er (og som derfor ikke kan misforstå det), men som måske har hørt om 'Open Source' i pressen. Ellers bør du benytte udtrykket 'free' - evt. med tilføjelsen 'free as in freedom - not free beer'.

Jeg troede, Open Source bare betød, at man har adgang til kildekoden.

På dansk er det lidt problematisk at udtrykket Open Source er slået an, for på dansk har vi ikke et problem med at kende forskel på 'fri' og 'gratis'. 'Open Source' derimod lider af samme problem på dansk som på engelsk: Man forledes til at tro, at det er nok, at kildekoden er tilgængelig.

Hvis jeg bruger fri software, har jeg så ret til at få kildekoden?

Derom er der ingen tvivl. Hvis du ikke har denne ret, så er softwaren ikke fri.

Hvis jeg kender nogen, der bruger fri software, har jeg så ret til at få en kopi?

Nej. Du kan ikke kræve at få en kopi af fri software. Du kan heller ikke kræve at softwaren ligger til fri download. Men hvis du har købt det binære program, så har du ret til også at få kildekoden med.

Er Microsoft Shared Source det samme som Open Source?

Microsoft Shared Source tillader ikke frit at redistribuere kopier og er derfor ikke fri. Da fri software og Open Source software er præcis det samme, så er Microsoft Shared Source heller ikke Open Source.

Er kodedeponering det samme som fri (Open Source) software?

Kodedeponering er når en leverandør lægger en kopi af kildekoden i et "pengeskab", som kun må åbnes af kunden under særlige omstændigheder (typisk hvis leverandøren i væsentlig grad misligholder kontrakten eller går konkurs).

Men kodedeponering giver sjældent kunden ret til at tage koden og gå til leverandørens en konkurrent og få videreudviklet der. Desuden er der set eksempler på, at kodedeponeringsaftaler bliver anulleret, hvis leverandøren går konkurs.

Kodedeponering stiller altså kunden væsentligt dårligere end fri (Open Source) software.


Sidst ændret Thu Dec 5 02:46:36 2002