[[Indholdsfortegnelse]]
 

Spammail - elektronisk reklame, der betales af dig

Ca. 1173 ord.

 SPAMMAIL - ELEKTRONISK REKLAME, DER BETALES AF DIG

Af Ole Tange, UNI•C

Ordet „spam" (SPiced hAM) stammer fra en Monty Python sketch, hvor et par kommer ind på en cafe. De vil gerne spise, men kan ikke få en ret uden spam. Pointen er, at man ikke kan blive fri for spam.

Spammail er et problem, der er så alvorligt, at næsten alle har været udsat for det. Spammail tærer på alle ressourcer - såvel netværk, CPU og menneskelige ressourcer. Det er umuligt at stoppe fuldstændigt, men her beskrives nogle teknikker, der delvist kan afhjælpe problemet.

De fleste, der har offentliggjort deres e-mail-adresse, har modtaget et uopfordret reklamebrev. Disse uopfordrede reklamesendinger kaldes i daglig tale spam eller spammail. Omfanget af spammail er vokset fra blot at være en irritation til at være direkte skadeligt for Internettets funktion.

Ofrene
Spammail udsendes ved at en spammer sender en mail med tusindvis af modtagere til en mailserver. Mailserveren sender så brevet videre til hver af de tusindvis af modtagere. Eet brev fra spammeren bliver dermed til tusindvis af breve. Ved en spamming er der 4 ofre:
  • Modtageren af spammailen, der skal spilde tid på at læse og slette brevet og evt. klage til administratoren.
  • Mailserveren, der blev brugt som relay, kan være blevet overbelastet af de mange breve, og dermed være ud af drift.
  • Båndbredden, der misbruges mellem mailserveren og modtageren.
  • Administratoren af mail-serveren, der skal besvare breve fra vrede modtagere.
En industri
Der er opstået en hel lille industri omkring udsendelse af spammail. Der er virksomheder, der lever af at udsende spam. Mest kendt er nok det nu lukkede CyberPromo. Disse virksomheder sælger ofte et stykke software, der kan udsende spammail.

Til deres software har de brug for en mail-server, der kan bruges som relay. De gennemsøger derfor hele Internettet for at finde mail-servere, der er ubeskyttede. Nogle virksomheder er endda gået så vidt, at de tilbyder $500/md, hvis man blot giver dem lov til at sende spam fra sin server.

Spam politik
Flere og flere internetudbydere har fået en spam-politik, der forbyder udsendelse af spam. Politiken kan desværre ikke forhindre, at folk bryder reglen og kan derfor kun bruges til at opsige kundeaftalen med.

Routerfiltre
Andre internetudbyder har taget mere drastiske metoder i brug. De gør det umuligt at afsende post via deres netværk, medmindre man benytter deres mail-servere. Det gøres ved at man i routerne forbyder al mailtrafik undtagen til mail-serverne. Derved får internetudbyderen mere kontrol over sine kunder og kan sætte mail-serveren op til at afvise forsøg på spamming.

Et routerfilter alene er imidlertid ikke nok i sig selv: Mailserveren skal også sættes op til at afvise spamming.

Luk for relay
Man kommer en stor del af problemet til livs, hvis spammerne ikke kan finde en mail-server, der vil virke som relay. Her kan man som administrator selv være med til at hjælpe ved at slå relaying fra i sin mail-server.
Ved at slå relaying fra undgår man 2 ting:
  • at spilde CPU kraft og båndbredde på at være relay for spam.
  • at bruge tid på at svare vrede mennesker, der er blevet spammet via ens server.
Det er i de fleste mailserver-programmer relativt nemt at slå relaying fra.

Luk for afsendere
En anden angrebsvinkel er at black-liste bestemte afsendere, som er kendte spammere. Da spammeren kan forfalske sin afsenderadresse, er denne metode kun effektiv over for få spammere. Metoden kan også inkludere, at afsenderadressen skal være i et domæne, der eksisterer. Derved undgår man de spammere, der benytter tilfældige afsenderadresser (f.eks. xyz@gfzyx.org).

Deltag i RBL
Realtime Blackhole List er et initiativ, hvor man registrerer mail-servere, der benyttes af spammere. Man bliver kun registreret i RBL, hvis man virker som relay for spam, og at man - efter at blive kontaktet - ikke har tænkt sig at gøre noget ved situationen, altså hvis man er ligeglad eller direkte positivt indstillet over for spam. Man benytter RBL ved at sætte sin mail-server op til at kontakte RBL for at checke, om mailen kommer fra en mailserver, der er blacklistet.

Spam-filter i mailreader
Hvis ens systemadministrator ikke har ressourcer til at stoppe spam, kan man som bruger selv sætte filtre op for ens postkasse. Filtrene virker ofte ved at afvise breve med bestemte afsendere, og har tit indbygget tommelfinger- regler, der giver en større træfsikkerhed. Et af filtrene kan sågar lære, om en mail er spam eller ikke. Ved at vise filtret 100 mails og kategorisere dem som enten spam eller ikke, kan filtret selv lære, hvad der karakteriserer en spammail.

Lovgivning
I staten Washington har man vedtaget en lov, der forbyder spam. Sender man spammail til eller fra Washington, risikerer man en bøde på $500 pr. brev. Loven er dog endnu ikke blevet brugt.

Ingen løsning i sigte
Ingen af løsningerne løser problemet helt. Men hvis det blev gjort strafbart i hele verden at udsende spammail, ville problemets omfang nok blive begrænset. Indtil da: God fornøjelse med din spammail.
Artikel fra DataSikkerhedsBladet
 LINKS

Mail Abuse Prevention System - Anti-spam tiltag bl.a. RBL   Mail Abuse Prevention System

spam.abuse.net - Individuelle, der er imod spam  spam.abuse.net - Individuelle, der er imod spam

Coalition Against Unsolicited Comercial Email - Organisation, der arbejder mod spam   Coalition Against Unsolicited Comercial Email - Organisation, der arbejder mod spam

Anti-spam Working Group - arbejdsgruppe hosted RIPE  Anti-spam Working Group - arbejdsgruppe hosted RIPE

Sendmail - verdens mest udbredte mailserver-program   Sendmail - verdens mest udbredte mailserver-program

Qmail - et alternativ til sendmail  Qmail - et alternativ til sendmail

The Monty Python Spam Sketch - den fulde ordlyd:   The Monty Python Spam Sketch - den fulde ordlyd

Hvilke juridiske værn har vi til at beskytte os mod spammere?  Hvilke juridiske værn har vi til at beskytte os mod spammere?


 ORDFORKLARING

Spammail:
Uopfordret tilsendt reklame email afsendt af en spammer.

Spammer:
Person eller organisation, der afsender spammail.

Mail-relay:
Mailserver, der tillader afsendelse af post.

Mailserver:
Internet-server, der håndterer email

Relay:
Se mail-relay.

CyberPromo:
En virksomhed, der udsender spam.

RBL:
Realtime Blackhole List. En liste, der indeholder domæner, der er blacklistet som spammere. Listen distribueres via DNS

Sendmail:
Internettets mest udbredte mailserver program


Sidst ændret Sun Mar 6 14:58:02 2005