[[Indholdsfortegnelse]]
 

Hijack et domæne

Ca. 607 ord.

Af Ole Tange

Et af de systemer, er binder Internettet sammen, er DNS. Sikkerheden mod forfalskede data i DNS ikke særlig høj. Det er derfor muligt (ulovligt) at omdirigere trafik fra et domæne.

Når man surfer ind på en web-side, angiver man et navn. Da maskiner ikke er så gode til at håndtere navne, oversættes navnet til et IP-nummer.

Denne oversættelse af navne til IP-numre foretages af Domain Name System (DNS).

FIG 1
             +(rod)
             / \
            /  \
            /   \
           /    \
           /     \
        .com +      + .dk
          / \     / \
         /  \    /  \
         /   \   /   \
        /    \  /    \
    .yahoo + .google + + .uni-c + .jubii
       /     / |\     \
       /     /  | \     \
      /     /  | \     \
     www    www www danpost  www

Et hieraki af domæner

DNS består af et hieraki af domæner. Fig. 1 er en lille del af DNS. Ved hver '+' sidder en nameserver, som ved alt om det givne domæne, således ved ['+' .uni-c] alt om domænet uni-c.dk.

Find en adresse

Når en PC skal finde ud af IP-adresse på www.uni-c.dk, spørger den sin lokale nameserver (Følg med på fig 2). Denne nameserver ved hvilke nameserere, der betyrerer [+(rod)]. Den spørger så nameserverne for (rod): "Hvad er IP-adressen på www.uni-c.dk?". (Rod)-serverne svarer: "Det ved jeg ikke, men jeg ved hvem, der bestyrer .dk". Den lokale nameserver spørger nu .dk-serverne: "Hvad er IP-adressen på www.uni-c.dk?". .dk-serverne svarer: "Det ved jeg ikke, men jeg ved hvem, der bestyrer uni-c.dk". Den lokale nameserver spørger nu .uni-c.dk-serverne: "Hvad er IP-adressen på www.uni-c.dk?". .uni-c.dk-serverne svarer: "Adressen på www.uni-c.dk". Til slut besvarer den lokale nameserver PCen: "Adressen på www.uni-c.dk".
FIG 2

[PC] --> [Lokal NS]           "www.uni-c.dk?"
     [Lokal NS] --> [(rod) NS]    "www.uni-c.dk?"
     [Lokal NS] <-- [(rod) NS]    "NS for .dk er .dk-NS"
     [Lokal NS] --> [.dk-NS]     www.uni-c.dk?"
     [Lokal NS] <-- [.dk-NS]     "NS for .uni-c.dk"
     [Lokal NS] --> [.uni-c.dk-NS]  "www.uni-c.dk?"
     [Lokal NS] <-- [.uni-c.dk-NS]  "Adressen på www.uni-c.dk"
[PC] <-- [Lokal NS]           "Adressen på www.uni-c.dk"

Sæt fart i tingene

Da oventstående kan tage lang tid, bliver alle resultater cachet af din lokale nameserver. Så næste gang den bliver spurgt om www.uni-c.dk, behøver den ikke kontakte alle de andre nameservere igen, men giver svaret omgående. Dataene blive kun cachet et vist stykke tid (Time To Live (TTL)). TTL er bestemt af domænets nameservere. Med andre ord: nameserverne for .uni-c.dk bestemmer hvor længe din lokale nameserver må cache informationen.

Lokal forurening

Man kan snyde sin lokale nameserver til at give en forkert adresse for www.offer.dk. Det gøres ved at spørge den lokale nameserver om www.offer.dk. Vi går ud fra, den lokale nameserver ikke har information om www.offer.dk. Den skal derfor på et tidspunkt ud og spørge .offer.dk-serverne. Mens den lokale nameserver venter på svar fra .offer.dk-serverne, bombarderer vi den lokale nameserver med et falsk svar. Svaret indeholder den forkerte adresse og skal se ud som om, det kommer fra .offer.dk-serverne. Hvis man samtidig giver svaret en lang TTL, så vil den lokale nameserver cache informationen i længe.

Global forurening

Hele verden kan snydes, hvis man foretager lokal forurening af alle lokale nameservere i verden. Dette er naturligvis ikke overkommeligt med håndkraft, men der skal ikke et stort program til at foretage dette.

Løsning

Det er nemt at fjerne forureningen fra ens lokale nameserver. Nameserverprogrammet skal blot genstartes, derved tømmes den cache, og man starter dermed med en ren tavle. Men da man er afhængig af alle de andre nameservere ude på nettet, så er der en risiko for at man spørger en forurenet nameserver.

Sidst ændret Sun Apr 21 17:42:42 2002