[[Indholdsfortegnelse]]
 

Fundamentale problemer

Ca. 298 ord.

Man bliver meget bekymret, når man f.eks. læser Tema/3. Den digitale forvaltning.

Citat: Hvordan kan Peter på Skagen og Ole i Tønder tage et patent og starte deres virksomhed på under 24 timer?

Det er udsagn som dette, der skaber grobund for fejlopfattelser i debatten.

1: Det vidner om et meget lille kendskab til patentsystemet. For at få et patent er der krav om at opfindelsen skal være ny og have opfinderhøjde. Det vil være umuligt at gennemtrævle hele Internettet på blot 24 timer for at se, om denne opfindelse er ny. Det er simpelthen umuligt. Hvis det skulle udstedes på 24 timer, så ville kvaliteten i patentet være ualmindeligt ringe, idet man på ingen måde ville kunne garantere, at det ikke allerede _er_ opfundet.

2: Udsagnet får det til at lyde som om, man ikke kan starte en konkurrencedygtig virksomhed uden patenter. Det kan man sagtens. Og idag er det stort set muligt for Peter og Ole at starte en virksomhed på under 24 timer.

Faktisk vil patenter på IT-området være skadeligt, hvis man betragter IT-området som helhed. En simpel udregning underbygger dette: Hvis A har et patent, som B krænker, og B har et patent, som A krænker, så skal de betale royalties til hinanden, hvilket (set på IT-branchen som helhed) vil være et nul-sumsspil. Derudover skal der bruges ressourcer på at checke for, om man selv krænker andres patenter, på selv at udtage patenter og på at sagsøge andre for patentkrænkelse. Dette er rene udgifter. Ialt bliver det altså ikke et nul-sumsspil, men et negativt resultat for branchen som helhed. Det er muligt, at enkelte spillere vil opnå en positiv gevinst, men for hovedparten vil resultatet være negativt.

Man kan læse mere om hvem softwarepatenter berører på: http://linux-kurser.dk/foldere/swpat-folder.pdf


Sidst ændret Sun Apr 21 17:24:42 2002