[[Indholdsfortegnelse]]
 

Softwarepatenter - den usynlige trussel.

Ca. 797 ord.

Softwarepatenter er på vej til at blive mere udbredte i Europa. De kan true din virksomhed med urimelige licensbetalinger og sagsanlæg.

Af Ole Tange, Linux-kurser.dk <ole@linux-kurser.dk>

Hvis din virksomhed tjener penge på at tilrette systemer med små scripts eller på at sælge præinstallerede Linux-systemer, så udsætter du din virksomhed for en usynlig trussel.

Det var derfor med både glæde og en smule bekymring, at jeg i CRN læste, at ca. 50% regnede med at få omsætning på grund af Linux. Glæde fordi jeg selv finder styresystemet spændende, bekymrende fordi de fleste ikke er klar over den usynlige trussel.

Truslen er patenter på software

Hvis din virksomhed sælger produkter med patenteret kode i, så tjener virksomheden penge på at benytte sig af patentet.

Den situation kan opstå, hvis virksomheden selv udvikler små programmer eller scripts - f.eks. VB-scripts til automatisering. Der er nemlig en risiko for at selv små programmer kan indeholde patenteret kode. Også selv om man helt selv har udviklet programmet.

Situationen kan også opstå hvis man sælger en maskine med Linux præinstalleret. Et Linux-system indeholder så meget kode, at det er utænkeligt, at der ikke krænkes et eller flere patenter.

Hvis man krænker et patent, vil man kunne sagsøges for patentkrænkelse. Som sagsøger vil man som regel gå efter de, der har penge. Hvis de ovenikøbet ikke forstår at forsvare sig, så er de et let bytte. Virksomheder, der ikke har specialiceret sig i patenter, vil generelt være et let bytte.

Eksempel på et patent

Man kunne tro, at man aldrig selv ville kunne udvikle så geniale programmer, at man kommer til at krænke et eksisterende patent. Men det er desværre ikke tilfældet. Lad mig give et eksempel.

År 2000-problemet blev af nogle løst ved at benytte en teknologi kaldet windowing. Det består i, at hvis de to-cifrede årstal er over 30, så skal der lægges 1900 til årstallet og ellers skal der lægges 2000 til årstallet.

Dette kan udtrykkes som en simpel if-sætning:

if år > 30 then år = år + 1900
           else år = år + 2000
For de fleste vil dette sikkert være en enkel og ligetil løsning - og ikke videre genial. Men denne teknologi er patenteret[1].

Hvis man benytter windowing, risikerer man altså sagsanlæg for patentkrænkelse.

Windowing er et amerikansk patent, som (så vidt vides) ikke er gyldigt i Europa endnu. Men i Europa eksisterer mange tilsvarende patenter: Et program, der bruges til at oversætte sourcekode til maskinkode (altså en compiler), er f.eks. patenteret i Europa[2].

Man undrer sig over, hvordan sådanne patenter kan slippe igennem. Det er hverken nyt eller har opfinderhøjde. Der er flere grunde til dette. Den måske væsentligste er, at de, der udsteder patentet, ikke læser sourcekode, som f.eks. er tilgængeligt på Internettet, men nøjes med at læse i patentlitteraturen. Patent- og Varemærkestyrelsen har oplyst, at det er på den måde de undersøger om et patent er nyt.

Det er med andre ord muligt at få patent på noget, som er velbeskrevet i sourcekode og har været det de sidste 10 år.

Din virksomhed risikerer altså at blive dømt til at betale erstatning for patentkrænkelse af noget, som I selv har opfundet for 10 år siden.

Slaget er ikke tabt - endnu

I den nærmeste tid vil patentlovgivningen i EU blive revideret. Det er derfor muligt at få ændret denne praksis.

Men som sagen er nu, er det kun patentvirksomheder, der er aktive. De ser et stort marked i at kunne retsforfølge krænkere af softwarepatenter. De har derfor påvirket regeringen, så den officielle danske holdning taler for patenter på software.

Hvis du ønsker at ændre denne holdning, er det er derfor nu, _du_ skal gøre noget. Du kan desværre ikke regne med at andre gør det for dig.

Start med at skrive dig selv på den elektroniske underskriftsindsamling[3]. Snak med dine kolleger om problemet, og få dem til at forstå alvoren i denne trussel. Måske er din chef også uvidende om truslen. Hvis han underspiller truslen, så bed ham undersøge, om I har en forsikring mod retssager om patentkrænkelser.

Du bør også skrive et papirbrev til Folketinget. Skriv f.eks. til Erhvervsministeren, Forskningsministeren samt den politiker, du har mest tiltro til. På nettet kan du finde et eksempel på et brev[4].

Hvis du har flere ressourcer, så læs mere baggrundsinformation[5], deltag i debatten på SSLUGs IT-politiske mailingliste[6] eller deltag i møder om softwarepatenter[7].


[1] Windowingpatent http://www.delphion.com/details?&pn=US05806063__
[2] Compilerpatent http://www.delphion.com/details?&pn=EP00947922A2
[3] Underskriftsindsamling http://petition.eurolinux.org/index_html
[4] Breve til Folketinget http://linux-kurser.dk/patent/breve.html
[5] Baggrundsinformation http://petition.eurolinux.org/reference/ http://www.sslug.dk/artikler/informationkronik.html
[6] SSLUGs ITPOLITIK-liste http://www.sslug.dk/tilmeld og news://news.sslug.dk/sslug.itpolitik
[7] Møde om patent: http://www.sslug.dk/adict/mgroup.php#200101090SSLUG


Sidst ændret Sun Apr 21 17:39:07 2002