Regulære udtryk - udformning

* Matching af tegn

- a = tegnet a

- . = alle tegn

- \s = white space (\n\t )

- \S = non-white space

- \ = escape specialtegn

* Matching af position

- ^ = start af linie

- $ = slut af linie

* Gentagelser

- ? = 0 eller 1

- * = 0 eller flere

- + = 1 eller flere

* Grupering

- (.*a) = gruperer strenge, der ender på a

- gruperingsvariable: $1 .. $9