Arrays

* Arrays i C

* Navngivning - @a

* Operationer

- tildeling: @a=("A", 7, 5.3);

- adressering: $a[3]=3.5;

- på ender: push(@a,"h"); $s=pop @a; $s=shift @a; unshift(@a,$s);

- sammensætning til scalar: $s=join("\n",@a);

- grep: @b=grep(/A/,@a);

- map: @b=map { $_++ } @a;

* Magisk variable

- nr på sidste element: $#array

- kommandolinie argumenter: @ARGV