Eksempel

* Lav slidesæt:

 #!/usr/bin/perl
 $/="\n%%slide"; # Brug %%slide som record separator
 # Lav oversættelse af < og > til HTML
 %than=("<" => "<", ">" => ">" );
 while(<>) { # For hver %%slide gør:
   my @HTML; # Ny HTML-side
   for (split(/\n+/,$_)) { # Split record til linier
    # for hver linie gør:
    s/(<|>)/$than{$1}/g; # Udskift < og > med HTML
    /^%%/ && next; # Spring over linier, der starter med %%
    /^\s*$/ && next; # Spring over tomme linier
    # Linier startende med '*' skal have <H2>
    /^\*/ && do { push(@HTML,"<H2>",$_,"</H2>"); next; };
    # Linier startende med ' -' skal have <UL><H3>
    /^ \-/ && do { push(@HTML,"<UL><H3>",$_,"</H3></UL>"); next; };
    # Linier startende med '  +' skal have <UL><UL><H4>
    /^  \+/ && 
      do { push(@HTML,"<UL><UL><H4>",$_,"</H4></UL></UL>"); next; };
    # Linier startende med non-space (slide overskrift) skal centreres
    /^\S/ && do { push(@HTML,"<H1><CENTER>",$_,"</CENTER></H1>"); next; };
    # Alle andre linier (Perl-kode) PRE-formatteres
    { push(@HTML,"<PRE>",$_,"\n</PRE>"); next; };
   }
   $slide++; # Tæl slidenr op
   open(FH,">slide.${slide}.html") || die; # Åbn en html-fil
   print FH "<HTML>",@HTML,"</HTML>"; # Skriv @HTML til filen
   close FH;
 }