Parsing forms

* Parametre - mest vigtige CGI-kald

- $cgi->param("fieldname")

- Alle fields

+ @fields = $cgi->param

* Self-url

- $cgi->a({href=> $cgi->self_url },"Kald programmet igen"),