Unikke linier - 2

* $_ sparer plads

* <> er magisk

- while => while(<>)

* alle tal er sande (undt. 0)

- if(...) => if($seen{$_})

* ++ kan være post-increment og dermed i if-sætningen

- if(...) => if($seen{$_}++)

#!/usr/bin/perl

while(<>) {

if($seen{$_}++) { print $_ }    

}