Find den magiske fil - 2

* Ide:

- find alle størrelser

- tæl op sålænge der er en størrelse

perl -e 'for(<*>){$a{(-s)}=$_} for($t=100;$a{$t};$t+=100){}print

$a{$t-100}'