Find bouncende adresser fra Sendmail - 3

* $inside er en flip-flop

- /foo/ .. /bar/ er også en flip-flop

- /The fol.../ + /Transcri.../ + $inside => /The fol.../ .. /Transc.../ &&

perl -ne '/The following addresses had permanent fatal errors/

     .. /Transcript of session follows/ and 

     do { /<(.*)>/ and print $1."\n"}'