Find bouncende adresser fra Sendmail - 1

* Problem:

- Du har en mailfolder fyldt med bounces fra Sendmail. Lav en liste over problem-adresserne

* Ide:

- Sendmails bounces indeholder:

----- The following addresses had permanent fatal errors -----

<No_such_user@nowhere.he>

<No_such_user2@nowhere.he>

----- Transcript of session follows -----      

- Find alle emailadresser mellem de 2 linier