Mails med samme subject - 3

* Måske mere forståelig med short-circuit

- && do {}

perl -ne '/Subject: (Re: *)*(.*)/ && do {$a{$2}++;}; 

END {print map {"$a{$_} $_\n"} keys %a}'

< ~tange/mail/sslug