Mails med samme subject - 2

* -n sparer while(<>)

* $_ underforstået

* $subject overflødig

* $a{...} => $a{$2}++

* Afslutning klares med END {}

perl -ne 'if(/Subject: (Re: *)*(.*)/) {$a{$2}++;} 

END {print map {"$a{$_} $_\n"} keys %a}'