Mails med samme subject - 1

* Problemet:

- Hvor mange mail er der med samme subject?

* Ide:

- Tæl med $x{$_}++

while(<>) {

if($_ =~ /Subject: (Re: *)*(.*)/) {

   $subject=$2;

   $a{$subject}++;

}

}

print map {"$a{$_} $_\n"} keys %a}