Udskift i en masse filer - 2

* -p laver while(<>) {... print}

* -i laver in-place substitution

perl -i -pe 's/Microsoft/Linux/g;' *.txt